29des.
2014
0

El dia 8 de Gener, tornem a tope amb les classes de reforç

Com han anat les notes del primer trimestre?

Els informes dels nostres alumnes de kangurs, han sigut gairabé tots molt positius, ja que, tots han demostrat tenir una actitud positiva, han sigut capaços de resoldre els seus problemes o inquietuds, han demostrat tenir ganes d’aprendre i adquirir més coneixements

En aquest espai pretenem donar resposta a les necessitats dels vostres fills i filles respecte els deures, treballs, exàmens i demés tasques escolars, en grups molt reduïts, de 3-4 alumnes. Farem les diferents activitats de forma conjunta per respondre a tots els dubtes que puguin sorgir i recolzar-los durant aquesta tasca; tanmateix oferirem pautes per millorar la forma d’estudiar i de fer deures, i diferents tècniques d’estudi per poder ampliar, consolidar i/o repassar els coneixements que es vagin adquirint.

Per més informació, ens podeu trucar al 615.195.145. Us hi entendrem encantats! 

error: Content is protected !!