Reforç Escolar – Classes particulars

Per alumnes de primària i secundària

En aquest espai pretenem donar resposta a les necessitats dels vostres fills i filles respecte els deures, treballs, exàmens i demés tasques escolars, en grups molt reduïts, de 3-4 alumnes. Farem les diferents activitats de forma conjunta per respondre a tots els dubtes que puguin sorgir i recolzar-los durant aquesta tasca; tanmateix oferirem pautes per millorar la forma d’estudiar i de fer deures, i diferents tècniques d’estudi per poder ampliar, consolidar i/o repassar els coneixements que es vagin adquirint.

refuerzo-escolar-extraescolar-reforç-kangurs-mataro

 

L’objectiu general és repassar o reforçar, assimilar i ampliar les diferents assignatures per tal de millorar, mantenir o superar el rendiment escolar. Ajudar i guiar a l’alumnat tant en els deures, els treballs o l’estudi pels exàmens.

També tenim com objectiu, que alumnes tinguin una rutina d’estudi establerta i disposin d’un espai propi i condicionat a l’estudi, on no tinguin elements que els distregui, com pot ser, la televisió de casa, l’ordinador, la consola, el germà petit, etc.

clases-particulares-mataro

 

Tècniques d’Estudi

Per alumnes de primària i secundària

En aquest espai el que volem és que els nostres alumnes aconsegueixin adquirir les millors tècniques d’estudi per tirar endavant d’una manera satisfactòria els seus estudis. Les tècniques d’estudi responen a la necessitat d’ensenyar a aprendre. Es tracta d’ajudar a descobrir el mode més eficaç d’adquirir la informació, cadascú en la mesura de les seves possibilitats, tenint present que cada alumne posseeix un ritme propi.

aula-estudi-kangurs-mataro
L’objectiu general d’aquest taller és el de facilitar l’aprenentatge, el d’orientar , aprendre a aprendre, estratègies d’aprenentatge, mètodes d’estudi, hàbits o tècniques d’aprenentatge específiques.

Objectius específics:

  • Desenvolupament de la motivació per a l’estudi i d’una imatge positiva de sí mateix
  • Habilitats de concentració, atenció i reducció de l’ansietat
  • Hàbits d’ordre, aprendre a escoltar, habituar-se a reflexionar
  • Planificació de l’estudii hàbits de memorització
  • Lectura comprensiva, narració i descripció oral i escrita
  • Recerca de la idea principal d’un text, el subratllat i el resum

Logopèdia

Per infants i adults

La logopèdia és la ciència que estudia, preveu, avalua, diagnostica i tracta els problemes de la comunicació tant en nens com en adults.

La logopèdia afavoreix i col·labora en el tractament d’ortodòncia.

logopedia-mataro-kangurs-infantil

Serveis que oferim al nostre centre:

  • Trastorns de la parla i del llenguatge : dislàlies, retard de parla, retard de llenguatge, trastorn específic de llenguatge, disfàsies.
  • Alteracions de la lectoescriptura: dislèxia, disortografia, disgrafia.
  • Teràpia miofuncional: deglució atípica, disfàgia.
  • Alteracions del ritme i disfèmies.