Avís Legal i Política de Privacitat

 El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL https://www.kangurs.com (d’ara endavant, el lloc web), que Kangurs – Espai docent i lúdic posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

Protecció de dades personals

En compliment de l’establert en la LOPD, li informem que les seves dades seran tractades en els nostres fitxers, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat, incloent l’enviament de comunicacions en el marc de la citada relació.

Així mateix, les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei. En compliment de la LOPD pot exercitar els seus drets ARCO davant Kangurs – Espai docent i lúdic, amb adreça en C/ Músic Jaume Isern, 90, 08302 – Mataró, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

El contingut d’aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, està subjecta en deure secret i va dirigida únicament al seu destinatari. En el cas que vostè no fos el destinatari, li sol·licitem que ens ho indiqui i no comuniqui el seu contingut a tercers, procedint a la seva destrucció.

El prestador de serveis de la societat de la informació haurà de tenir en compte que, a més de la informació que faciliti als destinataris del servei a través de la seva “Política de Privacitat”, haurà de disposar de textos legals addicionals relatius a altres normatives d’obligat compliment, tals com, sense caràcter limitatiu o excloent, condicions generals de la contractació, propietat intel·lectual i industrial, condicions d’utilització de la pàgina web i responsabilitats sobre aquest tema, o el que la pròpia Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic pugui establir en qualssevol altres preceptes al marge del seu article 10 o fins i tot completar la informació que, en relació a aquest, fós necessària.

  1. Titularitat del lloc web

 

Nom del titular: Laia Carmona Sánchez
Domicili social: C/ Músic Jaume Isern, 90
Població: Mataró
Província: Barcelona
C.P.: 08302
C.I.F.: 38855796-X
Telèfon de contacte: 615195145
Correu electrònic: info@kangurs.com

 

  1. Objecte

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per Kangurs – Espai docent i lúdic a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

  1. Accés i utilització de la web

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web.
L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa.


3.2.- Registre d’usuaris.


Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

  1. Continguts de la web

L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el català. Kangurs – Espai docent i lúdic no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.

Kangurs – Espai docent i lúdic podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense justificació alguna i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Kangurs – Espai docent i lúdic, ni remetre publicitat o informació valent-se para això dels serveis o informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o híper-enllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Kangurs – Espai docent i lúdic

  1. Limitació de responsabilitat

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Kangurs – Espai docent i lúdic no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. Kangurs – Espai docent i lúdic no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

– la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web,
– un mal funcionament del navegador,
– i/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Kangurs – Espai docent i lúdic no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels híper-enllaços que s’incorporin a la web per a l’obertura d’unes altres. Kangurs – Espai docent i lúdic no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
Kangurs – Espai docent i lúdic no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

  1. Ocupació de la tecnologia “cookie”

La web no empra cookies ni qualsevol altre procediment invisible de recollida d’informació quan l’usuari navega per ella, respectant a tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.
SI S’EMPREN COOKIES CONSULTAR COMUNICAT SOBRE ÚS DE COOKIES La web empra cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta a tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

  1. Propietat intel·lectual i industrial

Són propietat de Kangurs – Espai docent i lúdic, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a Kangurs, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de Kangurs – Espai docent i lúdic

  1. Política de privadesa i protecció de dades

Kangurs – Espai docent i lúdic garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a Kangurs – Espai docent i lúdic o al seu personal, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Kangurs – Espai docent i lúdic, imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractats segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit Kangurs – Espai docent i lúdic ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la perduda, malament ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. En cas en què consideri oportú que se cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc sobre aquest tema.

En compliment de l’establert en la LOPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a això podeu contactar amb nosaltres en info@kangurs.com

  1. Legislació aplicable i jurisdicció competent

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Kangurs – Espai docent i lúdic i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Kangurs – Espai docent i lúdic i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Kangurs – Espai docent i lúdic.