18març
2015
0

Quan portar al nen/a al logopeda?

Amb un senzill test proposat per una logopeda, els pares poden esbrinar quan han d’acudir a un professional perquè reeduqui el sistema “orofacial” deteriorat del seu fill petit. Els motius són, de vegades, mals hàbits en respirar, succionar, mastegar, deglutir o parlar.

“Hi ha mals hàbits que alteren la posició normal de les dents infantils, com xuclar-se el dit, el rosego de llavis, mossegar-se les ungles o el bruxisme, que consisteix a serrar o relliscar les estructures dentals de forma involuntària”, assegura Ana María Fernández, logopeda d’ISEP Clínic Granada.

Segons aquesta experta, un dels problemes més freqüents és la deglució atípica, quan la llengua, els llavis o la musculatura que es relaciona o està dins de la boca, empenyen, donen suport o interfereixen, pressionant les dents, i pot ser causada pel costum de xuclar-se el dit o usar el xumet més enllà dels dos anys.

logopedia-kangurs-mataro

També és freqüent la respiració bucal o oral. Això, pot provocar que es deformi el paladar, de manera que la llengua cau cap endavant modificant la forma de les arcades dentàries i la posició de les dents. Una alteració que s’observa en els nens que estan amb la boca oberta al veure la televisió, es refreden amb més freqüència del que és habitual i presenten roncs al dormir.

En tots aquests casos és necessària la correcció de la posició dental eliminant aquestes disfuncions i mals hàbits.

Per aconseguir-ho, és imprescindible la coordinació entre l‘ortodoncista, que tracta les anomalies de les estructures dentomaxilofaciales (les dents i les seves fixacions òssies, i els ossos de la mandíbula) i el logopeda, que s’encarrega de reeducar el sistema orofacial , és a dir els òrgans i components que realitzen una correcta respiració, deglució, masticació, articulació i fonació.

“Tota deglució disfuncional ha de revisar l’ortodoncista tot i que hi hagi un tractament logopèdic, igual que un tractament ortodòntic per corregir la deglució disfuncional ha d’anar acompanyat d’una intervenció logopèdica per eradicar aquest mal hàbit i / o entrenar la funció deglutòria”.

El tractament logopèdic per a aquest tipus d’alteracions es fa a través de la teràpia miofuncional, que” és la disciplina encarregada de prevenir, avaluar, diagnosticar, educar i rehabilitar els diferents tipus de desequilibri en el sistema orofacial des del naixement fins a la vellesa.

Aquesta teràpia es basa principalment en realitzar exercicis facials o ‘pràxies’, massatges i estimulació, per aconseguir una bona funció de tots els òrgans implicats.

Segons l’experta d’ISEP Clínic Granada “són nombrosos els exercicis facials que podem tenir en compte per a l’estimulació dels músculs bucofacials. Cadascun d’ells té una finalitat concreta, i és propi del logopeda recomanar els que són oportuns per a cada pacient, de manera individualitzada perquè hi hagi un bon pronòstic “.

 

 Test, 15 preguntes decisives

“Els trastorns de deglució o de respiració poden donar des del naixement. Molts nadons han de començar a alimentar-se amb el biberó perquè no són capaços d’efectuar algunes funcions o les realitzen incorrectament “, assenyala Ana María Fernández.

Segons aquesta logopeda, en general, aquestes dificultats comencen a ser notòries sobre els 3 o 4 anys d’edat, quan els pares porten els seus fills a la consulta, perquè els crida l’atenció que tinguin dificultats per menjar sòlids, ronquen a la nit, pateixen continus refredats, triguen a menjar més de quaranta-cinc minuts o donen moltes voltes al menjar a la boca.

logopeda-kangurs-mataro

“Si abans d’aquesta edat observem algun símptoma que indiqui un possible trastorn en la deglució o respiració, és recomanable anar a un logopeda, perquè faci un tractament preventiu o interceptiu, si fos necessari”, adverteix Fernández, que recomana efectuar aquest senzill test sobre els 4 o 5 anys d’edat, per assegurar que tot va bé.

 

Respongui “sí” o “no” a les següents preguntes sobre el seu fill:

 1.  El pare o la mare han tingut alguna alteració dental?
 2. ¿L’aparició de les dents cursar amb algun problema?
 3. Hi ha hagut algun cop o caiguda que pogués causar algun problema dental?
 4. Hi ha algun problema en l’alimentació?
 5. Quan està en repòs seva respiració la fa amb la boca oberta?
 6. ¿Tanca la boca quan menja per mastegar i empassar els aliments?
 7. El seu respiració a la nit és molt fort o sonora?
 8. ¿Va usar durant molt temps el xumet?
 9. Quan està menjant veuen la seva llengua empenyent les dents?
 10. Els seus dents es tanquen correctament sense dificultat?
 11. Té control del baveig?
 12. Té presència de restes de menjar després d’haver empassat?
 13. Porta o ha de portar ortodòncia?
 14. És un nen que s’ha xuclat el dit, els llavis, les galtes o objectes …?
 15. Els seus dents estan apinyades?

 

“Si ha contestat més de set preguntes amb un” SI “, ha d’anar a un logopeda o un ortodoncista”, aconsella Fernández.